มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์ YouTubeチャンネルアナリティクスとレポート

มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์YouTube統計・分析ダッシュボード 輸出

更新されたデータ 2020-09-12 10:28:57データ更新
 • 登録者数

  2.13万  -0.47%
 • 合計視聴回数

  2.52万  0.11%
 • 動画1本あたりの再生数 

  1077  0.37%
 • 合計動画

  23 
登録者数ランク
708,983rd ( 上位 5.3% )
15,785th ( 上位 16.9% )
Noxスコア
YouTubeの推定収益
63.7円  (各動画)
Youtube Adsenseの推定収益(月間)
0円-0円
YouTubeチャンネルのデータシート
7 日14 日30 日
過去のチャンネル登録者数の推移  (最近の1年)
合計
者数が前3桁しか注意:現在Youtubeの登録表示できないため、曲線の変化が発生します
登録者数 マイルストーン

2019-06-15

過去視聴回数のデータ  (最近の1年)
毎日のデータ合計
視聴回数
7 日30 日
過去7日間に登録者増加数: 過去7日間前に登録者増加数:
視聴者の年齢と性別分布予測
視聴者年齢の地理的所在地予測
チャンネルで最新公開された30本動画の平均パフォーマンス
最近の30本の動画過去30日間の動画
平均視聴回数0
最も人気の動画 มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์ YouTubeチャンネル
人気สารคดี ม้ามัสแตง

2018-11-26 動画公開日

1.95万 124 12 4
最近の動画 มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์ YouTubeチャンネル
データソースはソーシャルメディアの公開データです。 チャネルデータを表示したくない場合は、service @ noxinfluencer.comを削除するようご連絡ください。
未確認のチャンネル 認定が完了すると、次の権限が付与されます1. チャンネルを承認されると、チャンネルのデータは毎日更新されます。2. 高品質no案件を推薦します。 チャンネルを確認
มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์

登録日

2018-01-09

地域

タイ 

言語

タイ語 

フォロー
前書き
คุณอภิรักษ์ โกฎธิ ประธานมูลนิธิธรรมมาภิรักษ์ ได้เล็งเห็นถึงระบบการสร้างโอกาสทางการศึกษาของเด็กและเยาวชนในการพัฒนาให้ยั่งยืน ในด้านความรู้ และสติปัญญาให้เกิดความพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มอบโอกาสทางการศึกษาให้ผู้ที่ขาดแคลน เติมเต็มสิ่งที่ยังขาดหายในสถาบันการศึกษาให้มีบุคลากรที่จะเป็นต้นแบบพัฒนาเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังของชาติในอนาคตต่อไป

#มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์ #ยึดมั่นคุณธรรม #สร้างสรรค์สังคม #อุทิศตนเพื่อให้
NoxInfluencerチーム

お取引、開発事例、あるいは何かアドバイスがあれば、ここにメッセージをご記入ください。

フェイスブックによる質問
(おすすめ)