ณ.หนวด ห้องนั่งเล่นแห่งความคิด YouTubeチャンネルアナリティクスとレポート

ณ.หนวด ห้องนั่งเล่นแห่งความคิดYouTube統計・分析ダッシュボード 輸出

更新されたデータ 2021-11-13 11:04:16データ更新
 • 登録者数

  19.4万 0.52%
 • 合計視聴回数

  1126.1万 0.38%
 • 動画1本あたりの再生数

  14.01万 0.49%
 • 合計動画

  52
 • ライブ配信収入

  -
登録者数ランク
169,671st ( 上位 1.2% )
4,366th ( 上位 3.9% )
Noxスコア
YouTubeの推定収益
1.52万円 ( 各動画 )
Youtube Adsenseの推定収益(月間)
9193円 - 3.22万円
YouTubeチャンネルのデータシート
7 日 14 日 30 日
過去のチャンネル登録者数の推移  (最近の1年)
合計
登録者数 マイルストーン

2017-11-29

2018-03-03

2018-06-12

2018-09-12

2018-12-10

2019-03-06

過去視聴回数のデータ  (最近の1年)
毎日のデータ合計
視聴回数
7 日 30 日
過去7日間に登録者増加数: 過去7日間前に登録者増加数:
視聴者の年齢と性別分布予測
データは必死に処理されています
3分後にチェックしてください。
分析が完了し、データが不足しています。
視聴者年齢の地理的所在地予測
データは必死に処理されています
3分後にチェックしてください。
分析が完了し、データが不足しています。
ファンのアクティブ時間分布
データは必死に処理されています
3分後にチェックしてください。
分析が完了し、データが不足しています。
アクティブ登録者リスト
データは必死に処理されています
3分後にチェックしてください。
分析が完了し、データが不足しています。
登録されているチャンネルTOP5
データは必死に処理されています
3分後にチェックしてください。
分析が完了し、データが不足しています。
メッセージ高頻度単語
動画:
データは必死に処理されています
3分後にチェックしてください。
ポジティブ
データは必死に処理されています
3分後にチェックしてください。
ネガティブ
データは必死に処理されています
3分後にチェックしてください。
ほとんどの絵文字
チャンネルで最新公開された30本動画の平均パフォーマンス
最近の30本の動画過去30日間の動画
  平均視聴回数 0
一般動画
ライブ配信動画
最も人気の動画 ณ.หนวด ห้องนั่งเล่นแห่งความคิด YouTubeチャンネル
最近の動画 ณ.หนวด ห้องนั่งเล่นแห่งความคิด  YouTubeチャンネル
ライブ配信動画
ブランドプロモーションビデオ
30日以内に90日以内に
データは必死に処理されています
3分後にチェックしてください。
ブランドと関連プロモーション
ณ.หนวด ห้องนั่งเล่นแห่งความคิด 協力動画
他の動画のブランド化
未確認のチャンネル 認定が完了すると、次の権限が付与されます1. チャンネルを承認されると、チャンネルのデータは毎日更新されます。2. 高品質no案件を推薦します。 チャンネルを確認
ณ.หนวด ห้องนั่งเล่นแห่งความคิด

登録日

2010-07-10

地域

タイ 

言語

タイ語 

フォロー
チャンネルタグ
前書き
🔴 ความคิดทางเลือก ที่กลั่นหัวกะทิ และจิตวิญญาณแห่งชีวิต เพื่อคุณผู้ฟัง

ด้วย 【หนังสือเสียง เล่าให้ฟัง】 🎧 by ณ.หนวด

https://twitter.com/_coHd