วัดพุทธพรหมปัญโญ: วัดถ้ําเมืองนะ YouTubeチャンネルアナリティクスとレポート

วัดพุทธพรหมปัญโญ: วัดถ้ําเมืองนะYouTube統計・分析ダッシュボード 輸出

更新されたデータ 2021-02-24 19:31:39データ更新
 • 登録者数

  6.31万 0.16%
 • 合計視聴回数

  1241.05万 0.15%
 • 動画1本あたりの再生数

  3590 -1.91%
 • 合計動画

  1903
 • ライブ配信収入

  0円
登録者数ランク
367,196th ( 上位 2.7% )
8,739th ( 上位 8.7% )
Noxスコア
YouTubeの推定収益
1224円 ( 各動画 )
Youtube Adsenseの推定収益(月間)
7.85万円 - 27.53万円
YouTubeチャンネルのデータシート
7 日 14 日 30 日
過去のチャンネル登録者数の推移  (最近の1年)
合計
登録者数 マイルストーン

2019-09-29

2020-03-17

2020-05-29

2020-08-08

2020-11-05

2021-01-24

過去視聴回数のデータ  (最近の1年)
毎日のデータ合計
視聴回数
7 日 30 日
過去7日間に登録者増加数: 過去7日間前に登録者増加数:
視聴者の年齢と性別分布予測
データは必死に処理されています
3分後にチェックしてください。
視聴者年齢の地理的所在地予測
データは必死に処理されています
3分後にチェックしてください。
ファンのアクティブ時間分布
データは必死に処理されています
3分後にチェックしてください。
分析が完了し、データが不足しています。
アクティブ登録者リスト
データは必死に処理されています
3分後にチェックしてください。
分析が完了し、データが不足しています。
登録されているチャンネルTOP5
データは必死に処理されています
3分後にチェックしてください。
分析が完了し、データが不足しています。
メッセージ高頻度単語
動画:
データは必死に処理されています
3分後にチェックしてください。
ポジティブ
データは必死に処理されています
3分後にチェックしてください。
ネガティブ
データは必死に処理されています
3分後にチェックしてください。
ほとんどの絵文字
チャンネルで最新公開された30本動画の平均パフォーマンス
最近の30本の動画過去30日間の動画
  平均視聴回数 0
一般動画
ライブ配信動画
最も人気の動画 วัดพุทธพรหมปัญโญ: วัดถ้ําเมืองนะ YouTubeチャンネル
最近の動画 วัดพุทธพรหมปัญโญ: วัดถ้ําเมืองนะ YouTubeチャンネル
ライブ配信動画
ブランドプロモーションビデオ
30日以内に90日以内に
データは必死に処理されています
3分後にチェックしてください。
ブランドと関連プロモーション
วัดพุทธพรหมปัญโญ: วัดถ้ําเมืองนะ 協力動画
他の動画のブランド化
未確認のチャンネル 認定が完了すると、次の権限が付与されます1. チャンネルを承認されると、チャンネルのデータは毎日更新されます。2. 高品質no案件を推薦します。 チャンネルを確認
วัดพุทธพรหมปัญโญ: วัดถ้ําเมืองนะ

登録日

2018-12-05

地域

タイ 

言語

タイ語 

フォロー
前書き
😍ร่วมบันทึกกำลังจักรพรรดิและชมถ่ายทอดสด
”หลวงตาม้าบรรยายธรรม”ทาง facebook
📌วัดพุทธพรหมปัญโญ:วัดถ้ำเมืองนะ📌
https://www.facebook.com/watputtaprompanyo/

🕰เวลาการสวด 7 รอบ🕰
รอบที่ 1 เวลา 06.00-07.00 น.
รอบที่ 2 เวลา 10.00-11.00 น.
รอบที่ 3 เวลา 13.00-14.00 น.
รอบที่ 4 เวลา 15.30-16.30 น.
รอบที่ 5 เวลา 18.00-19.00 น.
รอบที่ 6 เวลา 19.20-21.00 น.
(หลวงตาม้าบรรยายธรรม)
รอบที่ 7 เวลา 22.00-23.00 น.

😘ติดตามข้อมูลข่าวสารวัดและสาขา,ข่าวสารงานบุญ
https://buddhaprompanyo.org/
NoxInfluencerチーム

お取引、開発事例、あるいは何かアドバイスがあれば、ここにメッセージをご記入ください。

フェイスブックによる質問 (おすすめ)