น้องทิพย์ เชียงตุง YouTubeチャンネルアナリティクスとレポート

น้องทิพย์ เชียงตุงYouTube統計・分析ダッシュボード 輸出

更新されたデータ 2020-09-21 08:50:29データ更新
 • 登録者数

  4.31万  1.17%
 • 合計視聴回数

  792.94万  0.56%
 • 動画1本あたりの再生数 

  5297  1.9%
 • 合計動画

  457 
登録者数ランク
430,847th ( 上位 3.2% )
10,151st ( 上位 10.8% )
Noxスコア
YouTubeの推定収益
4051円  (各動画)
Youtube Adsenseの推定収益(月間)
3.31万円-11.63万円
YouTubeチャンネルのデータシート
7 日14 日30 日
過去のチャンネル登録者数の推移  (最近の1年)
合計
者数が前3桁しか注意:現在Youtubeの登録表示できないため、曲線の変化が発生します
登録者数 マイルストーン

2019-07-03

2019-08-19

2019-09-27

2019-11-21

2020-06-30

過去視聴回数のデータ  (最近の1年)
毎日のデータ合計
視聴回数
7 日30 日
過去7日間に登録者増加数: 過去7日間前に登録者増加数:
視聴者の年齢と性別分布予測
視聴者年齢の地理的所在地予測
チャンネルで最新公開された30本動画の平均パフォーマンス
最近の30本の動画過去30日間の動画
平均視聴回数0
最近の動画 น้องทิพย์ เชียงตุง YouTubeチャンネル
データソースはソーシャルメディアの公開データです。 チャネルデータを表示したくない場合は、service @ noxinfluencer.comを削除するようご連絡ください。
未確認のチャンネル 認定が完了すると、次の権限が付与されます1. チャンネルを承認されると、チャンネルのデータは毎日更新されます。2. 高品質no案件を推薦します。 チャンネルを確認
น้องทิพย์ เชียงตุง

登録日

2018-03-29

地域

タイ 

言語

タイ語 

フォロー
前書き
เที่ยวเชียงตุง สถานที่เที่ยวเชีงตุง ธรรมชาติสวยงาม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเภณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนเชียงตุง
NoxInfluencerチーム

お取引、開発事例、あるいは何かアドバイスがあれば、ここにメッセージをご記入ください。

フェイスブックによる質問
(おすすめ)