సుమన్ టీవీ రైతు YouTubeチャンネルアナリティクスとレポート

సుమన్ టీవీ రైతు YouTube統計・分析ダッシュボード (更新されたデータ 2019-12-12)
సుమన్ టీవీ రైతు
登録日: 2018-07-12地域: 別の  Language: 英語 
6.03万  0.5%
合計視聴回数
638.07万  0.6%
動画1本あたりの再生数
2914  13%
合計動画
493 
チャンネルタグ
グローバルランク
261,715th  (上位 2.7%)
国/地域ランク
38,814th  (上位 1%)
Noxスコア
  2.77 
アップロードされた動画
113  (最近1ヶ月)
Youtube Adsenseの推定収益(月間)
4.56万円-36.52万円
YouTubeの推定収益
1770円  (各動画)
సుమన్ టీవీ రైతు データ比較 
7日
30日
視聴回数
登録者数
過去7日間に登録者増加数: 過去7日間前に登録者増加数:
సుమన్ టీవీ రైతు 過去のチャンネル登録者数の推移 (最近の1年)
毎日のデータ
合計
者数が前3桁しか注意:現在Youtubeの登録表示できないため、曲線の変化が発生します
సుమన్ టీవీ రైతు 登録者数 マイルストーン
సుమన్ టీవీ రైతు 過去視聴回数のデータ (最近の1年)
毎日のデータ
合計
సుమన్ టీవీ రైతు 将来の成長性の推測 (来年)
視聴者の年齢と性別分布予測 
視聴者年齢の地理的所在地予測 
チャンネルで最新公開された30本動画の平均パフォーマンス
 • 視聴回数/登録者数
  4.91%
 • 高く評価/視聴回数
  1.57%
 • コメント/視聴回数
  0.13%
 • 低評価/視聴回数
  0.10%
最新の30ビデオのビデオビューグラフ
平均視聴回数2959
最も人気の動画 సుమన్ టీవీ రైతు YouTubeチャンネル
3.56万 視聴回数· 2019-12-07 動画公開日· 312 高く評価· 28 コメント

ఏ పంట ఎప్పుడు ఎలా వెయ్యాలి? ఎలాంటి ఎరువులు విత్తనాలు వాడాలి? నాటు నుంచి కోత వరకు అనువైన ఆధునిక పరికరాల తీరు తెన్నులు సిరిధాన్యాల్ని ఎలా పండించుకోవాలో సుగంధ ఔషధ మొక్కల వివరాలతో... నూతన సాంకేతికతపై శాస్త్రవేత్తల సూచనలు, సలహాలు అభ్యుదయ రైతుల స్వానుభవాలు అన్నదాతకు ఏ వివరం కావాలన్న... ఎలాంటి సందేహాలకైనా సమాధానాలు ఇంకా ఎన్నో ఎన్నెన్నో... రైతు సమస్యల పరిష్కారమే ద్యేయంగా అన్నదాతకు అభయంగా ప్రతిరోజు విభిన్న కథనాలతో మీ ముందుకొస్తోంది సుమన్ టీవీ రైతు ========================================= Thanks For Watching This Video Like and Subscribe for More Interesting Videos

最近の動画 సుమన్ టీవీ రైతు YouTubeチャンネル
NoxInfluencerチーム

お取引、開発事例、あるいは何かアドバイスがあれば、ここにメッセージをご記入ください。

フェイスブックによる質問
(おすすめ)