สาวอีสานบ้านทุ่ง YouTubeチャンネルアナリティクスとレポート

สาวอีสานบ้านทุ่งYouTube統計・分析ダッシュボード 輸出

更新されたデータ 2020-09-21 21:19:31データ更新
 • 登録者数

  19.9万  0.51%
 • 合計視聴回数

  6960.39万  0.13%
 • 動画1本あたりの再生数 

  6772  2.42%
 • 合計動画

  2610 
登録者数ランク
124,746th ( 上位 1% )
3,041st ( 上位 3.2% )
Noxスコア
YouTubeの推定収益
2579円  (各動画)
Youtube Adsenseの推定収益(月間)
2.46万円-8.62万円
YouTubeチャンネルのデータシート
7 日14 日30 日
過去のチャンネル登録者数の推移  (最近の1年)
合計
者数が前3桁しか注意:現在Youtubeの登録表示できないため、曲線の変化が発生します
登録者数 マイルストーン

2017-07-03

2017-09-20

2017-12-20

2018-02-24

2018-04-26

2018-06-12

過去視聴回数のデータ  (最近の1年)
毎日のデータ合計
視聴回数
7 日30 日
過去7日間に登録者増加数: 過去7日間前に登録者増加数:
視聴者の年齢と性別分布予測
視聴者年齢の地理的所在地予測
チャンネルで最新公開された30本動画の平均パフォーマンス
最近の30本の動画過去30日間の動画
平均視聴回数0
最近の動画 สาวอีสานบ้านทุ่ง YouTubeチャンネル
データソースはソーシャルメディアの公開データです。 チャネルデータを表示したくない場合は、service @ noxinfluencer.comを削除するようご連絡ください。
未確認のチャンネル 認定が完了すると、次の権限が付与されます1. チャンネルを承認されると、チャンネルのデータは毎日更新されます。2. 高品質no案件を推薦します。 チャンネルを確認
สาวอีสานบ้านทุ่ง

登録日

2014-08-30

地域

タイ 

言語

タイ語 

フォロー
チャンネルタグ
前書き
สาวอีสานบ้านทุ่ง นำเสนอรายการเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนอีสาน พื้นบ้านในบางมุม ไม่ว่าจะเป็นการอยูการกิน การดำเนินชีวิต การทำอาหารพื้นบ้าน การหาปลา จับปลา ต่างๆๆ ซึ่งสื่อออกมาด้วยภาษาท้องถิ่นนั้นๆๆ และอีกมุมหนึ่งก็สะท้อนความรักความสามัคคี ที่มีต่อกัน ในสังคมและยังชี้ให้เห็นว่าคนอีสานมีความพอเพียงในการดำเนินชีวิต และยังคงรักษาวัฒนธรรมต่างๆๆ สืบต่อไป (กดติดตามเป็นกำลังใจให้ สาวอีสานบ้านทุ่งด้วยน่ะคะ)
NoxInfluencerチーム

お取引、開発事例、あるいは何かアドバイスがあれば、ここにメッセージをご記入ください。

フェイスブックによる質問
(おすすめ)