40 వైశ్య కుటుంబాలు క్రీస్తును తెలుసుకొని రక్షణలో ఉన్నాయి, మమ్మల్ని ఎవ్వరూ బ్రెయిన్ వాష్ చేయలేదు.
CH Sambasiva Rao
2.48万 登録者数 359 投稿数404.96万 視聴総回数· 2019-12-05