Exclusive सबै जनता अहिले किन आक्रोशीत छन् किन झडप हुन्छ? प्रतिदिन? अब जनताले सबै बुजिसकेका छन् -2019
HAMRO TV NEPAL
4.16万 登録者数 432 投稿数388.71万 視聴総回数· 2019-09-17