จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ YouTubeチャンネルアナリティクスとレポート

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐYouTube統計・分析ダッシュボード 輸出

更新されたデータ 2020-09-18 10:37:28データ更新
 • 登録者数

  5560  0.36%
 • 合計視聴回数

  32.85万  0.22%
 • 動画1本あたりの再生数 

  1.63万  0.85%
 • 合計動画

  21 
登録者数ランク
1,585,019th ( 上位 11.9% )
29,605th ( 上位 31.7% )
Noxスコア
YouTubeの推定収益
5315円  (各動画)
Youtube Adsenseの推定収益(月間)
1313円-4925円
YouTubeチャンネルのデータシート
7 日14 日30 日
過去のチャンネル登録者数の推移  (最近の1年)
合計
者数が前3桁しか注意:現在Youtubeの登録表示できないため、曲線の変化が発生します
登録者数 マイルストーン

2020-08-11

過去視聴回数のデータ  (最近の1年)
毎日のデータ合計
視聴回数
7 日30 日
過去7日間に登録者増加数: 過去7日間前に登録者増加数:
視聴者の年齢と性別分布予測
視聴者年齢の地理的所在地予測
チャンネルで最新公開された30本動画の平均パフォーマンス
最近の30本の動画過去30日間の動画
平均視聴回数0
最も人気の動画 จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ YouTubeチャンネル
最近の動画 จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ YouTubeチャンネル
データソースはソーシャルメディアの公開データです。 チャネルデータを表示したくない場合は、service @ noxinfluencer.comを削除するようご連絡ください。
未確認のチャンネル 認定が完了すると、次の権限が付与されます1. チャンネルを承認されると、チャンネルのデータは毎日更新されます。2. 高品質no案件を推薦します。 チャンネルを確認
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

登録日

2017-08-04

地域

タイ 

言語

タイ語 

フォロー
前書き
Youtube "จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ" ของกรมบัญชีกลาง
เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้สนใจทั่วไปสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ช่องทางอื่น ๆ ได้แก่ เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th , facebook จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
NoxInfluencerチーム

お取引、開発事例、あるいは何かアドバイスがあれば、ここにメッセージをご記入ください。

フェイスブックによる質問
(おすすめ)